စက်ရုံ

Golden Eagle သည် Dongguan နှင့် Pingxiang တို့တွင် ခေတ်မီစက်ရုံနှစ်ရုံရှိပြီး တင်သွင်းလာသော စက်ကိရိယာအစုံ ၄၀၀ ကျော်နှင့် ဝန်ထမ်း ၈၀၀ ကျော်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော စတုတ္ထမြောက်စက်ရုံ မရှိပါ။